Διοικητής

Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Λαγουδάκης

 

Ο Ταξίαρχος (Ι) Γεώργιος Λαγουδάκης είναι ο Διοικητής της Σχολής Ικάρων (ΣΙ).

Είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την παραγωγή, μετά από κατάλληλη επιστημονική, στρατιωτική, κοινωνική και πολιτιστική εκπαίδευση, Αξιωματικών Ιπταμένων, Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα του Νομού Λασιθίου Κρήτης.

Εκπαίδευση

Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων στις 16 Σεπ 1985 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1989.

Είναι απόφοιτος:

 • του ATPL/IR (Theoretical Knowledge)                                  
 • του ΣΕΘΕ (Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης)
 • των Ειδικών Δυνάμεων Επιβίωσης-Διάσωσης    
 • του ΣΟΣΜΕ RF-5AB (Ιπταμένων)           
 • του ΣΟΣΜΕ F-16BLK30 (Ιπταμένων)               
 • της ΣΠΠΑ (ΑΣΠ) (ΣΔΙΕΠ)/ΣΞΓ (Αγγλικά)
 • της ΣΠΠΑ (ΑΣΠ) (ΣΔΙΕΠ)/ΣΕΕ (Σχολή Εκπαιδευτών Εδάφους)
 • της ΣΠΠΑ (ΑΣΠ) (ΣΔΙΕΠ)/Κατωτέρων
 • της ΑΔΙΣΠΟ (Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου)

Είναι Εκπαιδευτής Πτήσεων F-16C/D, Πτυχίου Κατηγορίας Α’.

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Ιανουάριος 2024:  Διοικητής ΣΙ
 • Μάρτιος 2023-Ιανουάριος 2024:  Υποδιοικητής ΣΙ
 • Μάρτιος 2021-Μάρτιος 2023:  Διευθυντής ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ
 • Ιούνιος 2018-Μάρτιος 2021:  Διευθυντής ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Τ-Α
 • Ιούλιος  2017-Ιούνιος 2018:  Διοικητής 111ΠΜ
 • Απρίλιος 2015-Ιούλιος 2017:  Διευθυντής ΕΠΙΧ-ΕΚΠ 111ΠΜ/ΔΕΕ
 • Οκτώβριος 2012-Απρίλιος 2015:  Διευθυντής Επχ Φυλακής ΕΚΑΕ/ΔΕΕ
 • Απρίλιος 2009- Οκτώβριος 2012:  Εκπρόσωπος Δ/ΓΔΑΕΕ σε EDA (Brussels)
 • Ιούλιος 2008-Απρίλιος 2009:  Υπασπιστής Αρχηγού ΑΤΑ
 • Ιούλιος 2006-Ιούλιος 2008:  Διοικητής 111ΠΜ/ΣΜΕΤ F-16C/D
 • Σεπτέμβριος 2005-Ιούλιος 2006:  Σπουδαστής ΑΔΙΣΠΟ
 • Απρίλιος 1998-Σεπτέμβριος 2005:  111ΠΜ/341Μ F-16C/D (Blk50)
 • Οκτώβριος 1992-Απρίλιος 1998:  111ΠΜ/346Μ F-16C/D (Blk30)
 • Ιανουάριος 1992-Οκτώβριος 1992:  111ΠΜ/ΣΜΕΤ F-16C/D (Blk30)
 • Αύγουστος 1991-Ιανουάριος 1992:  111ΠΜ/341Μ F-5A/B
 • Νοέμβριος 1990-Αύγουστος 1991:  111ΠΜ/ΣΜΕΤ F-5A/B
 • Ιούνιος 1989-Νοέμβριος1990:  120ΠΕΑ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: Τ-2, T-37, T-41, F-5A/B και F-16C/D

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός: 05/06/1989
 • Υποσμηναγός: 30/06/1992
 • Σμηναγός: 30/06/1996
 • Επισμηναγός: 08/06/2001
 • Αντισμήναρχος: 08/05/2008
 • Σμήναρχος: 28/03/2014
 • Ταξίαρχος: 03/03/2021

Μετάλλια – Παράσημα

 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
 • Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
 • Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως
 • Ταξιάρχης Τιμής
 • Ταξιάρχης Φοίνικος
 • Ευδοκίμου Διοικήσεως Β’ Τάξεως
 • Αξκού Επιτελούς Β’ Τάξεως
 • Χρυσός Σταυρός Τιμής
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξεως
 • Ευδοκίμου Διοικήσεως Γ΄ Τάξεως
 • Χρυσός Σταυρός του Φοίνικος
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ΄ Τάξεως