Συνέδρια – Ημερίδες

Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, η Σχολή Ικάρων συμμετέχει στη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων σε θέματα ενδιαφέροντος αλλά και παρουσιάζει το ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ και των Ικάρων.