Ενδιαφέροντα

«Aμές δέ γ' εσσόμεθα πολλώ κάρρονες» - μετάφραση «Eμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί σας» (Πλούταρχος, Λυκούργος, 21.2.9)
Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στο πλαίσιο των σπουδών της, παράγει και μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.

Υπαγωγή

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Η Σχολή Ικάρων υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Νομοθεσία

Νομοθεσία Η Νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία της Σχολής Ικάρων.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

Η Σχολή Ικάρων αξιολογείται και πιστοποιείται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών της.

EUAFA

EUAFA Η Σχολή Ικάρων είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αεροπορικών Ακαδημιών.

EMILYO

Η Σχολή Ικάρων συμμετέχει στο πρόγραμμα European initiative for the exchange of young officers inspired by Erasmus (EMILYO)