Τελετή έναρξης νέου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Tην Παρασκευή 6-9-2019 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής «Υπσγός Νικόλαος Σιαλμάς» η τελετή έναρξης του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 καθώς και ηεπίδοση διπλωμάτων στους Ικάρους που επέτυχαν υψηλές επιδόσεις και διακρίσεις ως εξής:

  • Διακριτικό και Έπαινος Πρωτεύσαντος Ικάρου στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση εκάστης κατεύθυνσης εκάστου έτους με την ονομασία «Αθηνά»
  • Διακριτικό Πρωτεύσαντος Ικάρου στη Στρατιωτική Εκπαίδευση εκάστης κατεύθυνσης εκάστου έτους με την ονομασία «ΑΣΠΙΔΑ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ»
  • Διακριτικό και Έπαινος Πρωτεύσαντος Ικάρου στη Στρατιωτική Αγωγή εκάστου έτους με την ονομασία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»