Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για Ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Ανάρτηση Απόφασης Εκλεκτορικού Σώματος για τον Ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής στο πλαίσιο διαδικασιών για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής, Τεχνολογίας Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων, με γνωστικό αντικείμενο «Διαστημική Τεχνολογία με έμφαση στη Συλλογή, Μετάδοση και Διαχείριση Πληροφοριών στις Σύγχρονες Μορφές Επιχειρήσεων».