Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση ΕΠΣ, κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων,  για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Προκήρυξης πλήρωσης μιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση ΕΠΣ, κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων,  για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21.