Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας- Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://smartgrids-msc.e-ce.uth.gr/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ευφυή Δίκτυα 2021-22(~222 Kb)