Συμμετοχή της Σχολής Ικάρων στην 51η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) της «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)»

Από τις 6 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων (ΣΙ), αποτελούμενη από επτά (7) άτομα συμμετείχε στην 51η Σύσκεψη του Implementation Group (IG) της «Εuropean Initiative for the Exchange of Young Officers (inspired by Erasmus)», στην έδρα του Ευρωπαικου Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

Κατά τις εργασίες της ανωτέρω σύσκεψης τονίστηκε επανειλημμένα η σημασία δημιουργίας κοινής κουλτούρας Ευρωπαϊκής Ασφαλείας και Άμυνας στις στρατιωτικές Ακαδημίες των χωρών μελών, όπως επίσης παρουσιάστηκαν ο απολογισμός τρέχοντος τριμήνου και οι επερχόμενες δράσεις, που θα διοργανωθούν από τις συμμετέχουσες Ακαδημίες στο πρόγραμμα κινητικότητας «Στρατιωτικών Δοκίμων» (Cadets and Υoung Officers).

Επίσης, ψηφίστηκε από τα μέλη του Implementation Group (IG) η πρόταση του ΙΚ ΙΙ Κουρμούση Γεώργιου ως εξώφυλλο της 6ης Ολυμπιάδας Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (6th Common Security and Defence Policy Olympiad 2022).