Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την κρίση πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της ΣΙ

Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή για την κρίση πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα  Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής και Δομικών Υλικών με γνωστικό αντικείμενο «Αντοχή Υλικών με έμφαση στις Αεροπορικές Κατασκευές».