Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Απόφαση της 1ης Τακτικής ΑΣ της Σχολή Ικάρων, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργικές Επιδόσεις Αεριοστροβίλων».