Σεμινάριο στα μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα 2022 της ΕΕ στη ΣΙ (Common module on Unmanned Aerial Systems)

Η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει από τη Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, τη κοινή διδακτική ενότητα με θέμα Μη Επανδρωμένα Εναέρια Συστήματα (Common Module on Unmanned Aerial SystemsUASs), υπό την αιγίδα του Ευρωπαικού Κολλεγίου Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Security and Defence College – ESDC).

Στο σεμινάριο μεταξύ άλλων θα γίνουν διαλέξεις για τις βασικές αρχές των τεχνολογιών που υποστηρίζουν τα Μη Επανδρωμένα Αεροπορικά Συστήματα (UAS) και τις εφαρμογές τους, τις προδιαγραφές και την ταξινόμηση διαφορετικών κατηγοριών,τύπων και αισθητήρων των UASs που χρησιμοποιούνται για πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές όπως επίσης και τις διαφορετικές προοπτικές για την ενσωμάτωση των UAS στις αποστολές Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας.

Θα διδάξουν καθηγητές/ομιλητές από τη Σχολή Ικάρων, Ελληνικά Πανεπιστήμια, Στρατιωτικές Ακαδημίες χωρών-μελών της Ε.Ε., το Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Άμυνας (EDA).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η αίτηση για συμμετοχή στο σεμινάριο παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://hafa.haf.gr/education/erasmus/