Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Aπόφαση της 1ης Έκτακτης/2021-22 ΑΣ, με θέμα «Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) Κενής Θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος  Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρωνστον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας Υλικών, Οργάνωσης και Παραγωγής, με γνωστικό αντικείμενο  «Οργάνωση, Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής – Ποιοτικός Έλεγχος».