Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα “Μη Επανδρωμένα Συστήματα”

Η Σχολή Ικάρων στα πλαίσια εξασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέμα “Μη Επανδρωμένα Συστήματα” (Φεβρουάριος 2022), προσκάλεσε εξωτερικό αξιολογητή να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει το σεμινάριο.

Στην εν λόγω αξιολόγηση αναλύονται η διοργάνωση, ο τρόπος εκτέλεσης των διαλέξεων καθώς και τα ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, στο τελευταίο μέρος αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις του εξωτερικού αξιολογήτη.