Χειμερινή Διαβίωση Ικάρων Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23

Σύμφωνα με το Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  2022 – 23, η Σχολή Ικάρων πραγματοποίησε την άσκηση Χειμερινής Διαβίωσης των Ικάρων, σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό πεδίο.

Η Άσκηση εκτελέστηκε από Τρίτη 22 έως Πέμπτη 24 Νοε 22 με συμμετοχή Ικάρων όλων των τάξεων πλην των ΙΚ I. Σημειώνεται, πως η υλοποίηση της εν λόγω Άσκησης αποτέλεσε πρόκληση ώστε να αποκομιστούν τα μέγιστα από τους συμμετέχοντες, λόγω τριετούς αποχής, ένεκα των υγειονομικών περιορισμών που επέβαλλε η πανδημία της COVID -19.

Σκοπός της Άσκησης είναι η δοκιμασία και ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των Ικάρων, καθώς και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών επιβίωσης και πρώτων βοηθειών κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτό επιτυγχάνεται με οργάνωση – λειτουργία καταυλισμού, οργάνωση και έλεγχο συστήματος φρούρησης, επίδειξη – εκτέλεση ημερήσιων και νυχτερινών αντικειμένων επιβίωσης και πορειών.

Την Άσκηση συνέδραμε, πέραν των Στρατιωτικών Εκπαιδευτών της Σχολής και προσωπικό της  Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, σε συναφή αντικείμενα εκπαίδευσης.