Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα Καθηγητή του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για την κήρυξη άγονης της διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στον Τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αεροδυναμική Υποηχητικών Ταχυτήτων με έμφαση στη Μελέτη Πτητικών Δοκιμών σε Συνθήκες Διαταραγμένης Ροής».