Προκήρυξη πλήρωσης δεκαεπτά (17) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ικάρων, για το Ακαδ. έτος 2023-24

Η Σχολή Ικάρων Προκηρύσσει  την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), για τη διεξαγωγή κατ’ εξοχήν Διδακτικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3187/2003 και του άρθρου 58 του ΠΔ 151/2013.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε στον Τύπο την Πέμπτη, 30-03-2023 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε εικοσιπέντε (25) ημέρες.