Ανάρτηση αποφάσεων μονιμοποίησης πέντε (5) Επίκουρων Καθηγητών της ΣΙ

Απόφαση μονιμοποίησης του κ. Παναγιώτη Παπακανέλλου στον Τομέα Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών του ΣΙ/ΤΑΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά με έμφαση στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων – Κεραίες».

Απόφαση μονιμοποίησης του κ. Κωνσταντίνου Κυρίτση στον Τομέα Αυτόματου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων του ΣΙ/ΤΑΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στη Μοντελοποίηση και τον Έλεγχο Συστημάτων».

Απόφαση μονιμοποίησης του κ. Χρήστου Παυλάτου στον Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΣΙ/ΤΑΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές με έμφαση στην Αρχιτεκτονική Η/Υ και το Λογισμικό του Λειτουργικού Συστήματος».

Απόφαση μονιμοποίησης του κ. Παναγιώτη Καράμπελα του Τομέα Πληροφορικής και Υπολογιστών του ΣΙ/ΤΑΕΠ, με γνωστικό αντικείμενο «Λογισμικό – Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού και Εφαρμογές τους στο Δίκτυο Υπολογιστών».

Απόφαση μονιμοποίησης της κας Ιωάννας Λεκέα στον Τομέα Ηγετικής Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας του ΣΙ/ΤΑΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία με έμφαση στη Θεωρία του Πολέμου».