Ανάρτηση απόφασης εξέλιξης μέλους ΔΕΠ σε βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Απόφαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή, που αφορά στην εξέλιξη της Επίκουρης Καθηγήτριας Πετρούλας Λουκά, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων, στον Τομέα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία με έμφαση στην Αεροπορική Μετεωρολογία».

Δείτε εδώ την Απόφαση όπως αναρτήθηκε στη διαδικτυακή θέση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», με ΑΔΑ:ΨΖΞΕ6-Λ7Δ