Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ικάρων IV Ελεγκτών Αεράμυνας

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, οι Ίκαροι IV της Κατεύθυνσης Ελεγκτών Αεράμυνας, της Σχολής Ικάρων, επισκέφτηκαν την  380 Μοίρα Αεροφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου (ΑΣΕΠΕ) που εδρεύει στην 112ΠΜ, στο πλαίσιo της γενικότερης επιμόρφωσής τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Ίκαροι ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της Μοίρας.