Προκήρυξη Πλήρωσης Μίας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών, της Σχολής Ικάρων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1)  θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Αεροπορικών Επιστημών της ΣΙ, στον Τομέα Αεροδυναμικής και Μηχανικής Πτήσης,  στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με έμφαση στην Αεροδυναμική του Αεροσκάφους».