Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ικάρων ΙΙας στην Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ElvalHalcor Α.Ε.

Στις 18 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των Ικάρων του δευτέρου έτους, της εξειδίκευσης Μηχανικών Αεροσκαφών, στο πλαίσιο του μαθήματος Μηχανουργική Τεχνολογία, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου (ElvalHalcor Α.Ε.).

Μετά την αρχική παρουσίαση της δομής, του τρόπου λειτουργίας και των στόχων επέκτασης τόσο της εταιρείας όσο και του Ελληνικού Κέντρου Ερεύνης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΛΚΕΜΕ), οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις Εγκαταστάσεις της χύτευσης και επεξεργασίας του αλουμινίου καθώς και στον τομέα έλασής του, όπου λειτουργεί το πιο σύγχρονο τετραπλό θερμό έλαστρο tandem αλουμινίου.