Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ικάρων IΙΙης στο Εργαστήριο Γεωτεχνικών Ερευνών ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.

Στις 23 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των Ικάρων του τρίτου έτους, της εξειδίκευσης Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των  μαθημάτων Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ και Εδαφομηχανική ΙΙ, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Γεωτεχνικών Ερευνών ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε.

Μετά την αρχική παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Εργαστηρίου, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του, όπου τους έγινε επίδειξη διαφόρων εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών και σκυροδέματος.