Επίσκεψη Ικάρων ΙΙ (Ε) και (Δ) στην εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, οι δευτεροετείς Ίκαροι (IΙ) της Κατεύθυνσης Εφοδιαστών (Ε) και Διοικητικών (Δ), της Σχολής Ικάρων, επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ” στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της γενικότερης επιμόρφωσής τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι Ίκαροι παρακολούθησαν τις διαδικασίες σύγχρονης αποθήκευσης, διαχείρισης, και προώθησης προιόντων (Logistics).