Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ικάρων και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΚΕΤΑ

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του ΕΚΕΤΑ, με σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων που αφορά στην ανάληψη κοινών δράσεων έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα εφαρμογής στον τομέα των αερομεταφορών, της ασφάλειας πτήσεων, της άμυνας και της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αμοιβαία υποστήριξη του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ και της ΣΙ σε θέματα που σχετίζονται, άμεσα είτε έμμεσα, με την εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα εκπαίδευσης, συντήρησης και ελέγχου υποδομών, νέων τεχνολογιών, μεθόδων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποιημένων συστημάτων, στον τομέα των αερομεταφορών, της ασφάλειας πτήσεων, της άμυνας και της ασφάλειας μέσα από ερευνητικές, τεχνολογικές, πειραματικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκ μέρους του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ο Διευθυντής του, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και ο Τομεάρχης σε θέματα “Μη Επίγειων Μέσων, Περιβαλλοντικών και Οικονομικών των Μεταφορών”, Δρ. Βασίλειος Καππάτος, ενώ από τη ΣΙ, ο Διοικητής, Υποπτέραρχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης, ο Διευθυντής Αεροπορικής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΔΑΣΕ), Σμήναρχος (Ι) Παναγιώτης Κρίκης, ο Κοσμήτορας, Καθηγητής Ρούσσος Παπαγιαννάκης, η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πολεμικών Παιγνίων, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιωάννα Λεκέα,  καθώς και η αναπληρώτρια Τμηματάρχης του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας, ΜΥ Χριστίνα Αϊδινίδου.

Το συμφωνητικό υπέγραψαν ο Διοικητής της ΣΙ, Υποπτέραρχος (Ι) Γρηγόριος Καραμπιτιάνης, και ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.