Τομέας Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Γνωστικά Αντικείμενα

  1. Θεωρητικά μαθηματικά, εφαρμοσμένα μαθηματικά, αριθμητικές μέθοδοι, οικονομικά μαθηματικά, στατιστική και θεωρία πιθανοτήτων, επιχειρησιακή έρευνα.
  2. Θεωρητική μηχανική.
  3. Μετεωρολογία: κλασική αεροπορική, εφαρμοσμένη, αεροναυτική, δυναμική, πρακτική. Ραδιομετεωρολογία, κλιματολογία, πρακτικές εφαρμογές μετεωρολογίας, αριθμητικά μοντέλα, πρόγνωση μετεωρολογικών παραμέτρων, τροποποίηση θεάτρου επιχειρήσεων.
  4. Φυσική: περιοδικές κινήσεις, ταλαντώσεις, κύματα, ηλεκτρισμός, ηλεκτρομαγνητισμός, ημιαγωγοί, δίοδοι, transistor, γεωμετρική και κυματική οπτική, κβαντική οπτική, νανοτεχνολογία, εφαρμογές. Θεωρία της σχετικότητας, σωματιδιακή φύση της ύλης, LASER, κυματική φύση της ύλης, ενεργειακές κατανομές, φυσική υπερύθρου και υπεριώδους. Ραδιενέργεια. Σχάση και σύντηξη, στοιχειώδη σωμάτια, κοσμική φυσική. Ειδικά θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής με έμφαση στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αμυντικές τεχνολογίες.
  5. Χημεία. Οργανική και ανόργανη χημεία, αμυντικές εφαρμογές στον ραδιολογικό και βιοχημικό πόλεμο (ΡΒΧ), μέτρα προστασίας.

Μόνιμο Προσωπικό

Θέση Βαθμίδα Ονοματεπώνυμο
ΔΕΠ Αναπληρωτές Καθηγητές Λουκά Πετρούλα (*)
Λέκτορες Δαυίδ Αικατερίνη
ΕΕΔΙΠ ΕΕΔΙΠ ΙI Μπουκουβάλα Ερυσσώ
Παπαδόπουλος Δημήτριος

(*) Διευθύντρια Τομέα

Προσωπικό ΕΠΣ & ΣΔΠ Ακ. Έτους 2022-2023

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΕΠΣ Γιαννίκος Ιωάννης
Διβάρη Παρασκευή
Μπουγιούκου Αθηνά
Παναγάκου Βασιλική
Πούλου Μαρία – Ελένη
Σγούρος Νικόλαος
ΣΔΠ Αλεξάκης Γεώργιος
Αρμένης Γεράσιμος

Ερευνητικές Κατευθύνσεις

  • Μη Προσεταιριστικοί Δακτύλιοι και Άλγεβρες: Δομική Θεωρία Αλγεβρών του Lie και Αλγεβρών του Leibniz. Ελεύθερες Άλγεβρες και Υπεράλγεβρες του Lie και του Leibniz: Καθολικές Περιβάλλουσες Άλγεβρες και Απεικόνιση του Dynkin, Εφαρμογές στην Αλγεβρική Θεωρία Κωδικοποίησης. Συνομολογιακή Θεωρία Αλγεβρών του Lie.
  • Αριθμητική Ανάλυση: Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Πεπερασμένα Στοιχεία, Υπολογιστικά Ρευστά.
  • Στατιστική και Πιθανότητες: Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκτιμητική, Μοντέλα Διακριτών Κατανομών, Χαρακτηρισμοί Κατανομών.
  • Ηλεκτρομαγνητισμός: Διαμήκη ηλεκτρικά κύματα σε πλάσμα με χωρικό διασκεδασμό (spatial dispersion). Κβαντική οπτική: Ακτινοβολία από ηλεκτρικά ουδέτερα επιταχυνόμενα σώματα (mirrors). Αυθόρμητη διέγερση επιταχυνόμενου ατόμου συνοδευόμενη από εκπομπή ακτινοβολίας (ενίοτε γνωστό ως φαινόμενο Unruh). Κβαντική μηχανική: ηλεκτρόνιο σε ισχυρό δυναμικό, εκπομπή ηλεκτρονίων από χρονικά μεταβαλλόμενο ισχυρό δυναμικό, φαινόμενο σήραγγος Klein, φαινόμενο Zeldovich, εφαρμογές στο γραφένιο.
  • Αεροπορική Μετεωρολογία, Μοντέλα αριθμητικής πρόγνωσης καιρού (NWP, EPS), Υγρασία εδάφους και κατακόρυφες ροές στην κατώτερη ατμόσφαιρα, Διασπορά αερίων ρύπων σε αστικές χαράδρες, Μεταφορά και διασπορά σκόνης, Βελτιστοποίηση μετεωρολογικών προγνώσεων.

Εργαστήρια

Εργαστηριακή Υποδομή

Υποδομή για την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής πρώτου έτους σπουδών.