1935 – 1940: Γενικά Στοιχεία για τη Σχολή Αεροπορίας