1944 – 1958: Γενικά Στοιχεία για τη Σχολή Αεροπορίας